Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

TU CÁI MIỆNG CỦA MÌNH.

Người xưa có câu: “Phúc thủy nan thu” (nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành). Nói chuyện cũng giống như bát nước hắt đi, nước một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại, lời một khi đã nói ra thì không cách nào thu về. Cho nên một lời trước khi nói ra không thể không suy nghĩ thận trọng.


Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

ĐẠI SỨ MỸ DỰ LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI VIỆT NAM

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đội mưa đưa mẹ, chị gái  và con trai lên chùa Quán Sứ làm lễ Vu lan Báo hiếu vào năm ngoái