Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

KHÔNG THẤY LỖI NGƯỜIHỎI : 
Thưa thầy, thầy cho con hỏi ạ :
Trong Đạo Phật nói không nhìn lỗi, nói lỗi của người, chỉ nhìn lỗi chính mình thôi. Như vậy mình thấy người ta có lỗi mình cũng mặc kệ và không nhắc nhở ạ. Thầy giải thích cặn kẽ ý giúp con ?
TRẢ LỜI : 

BÁT LIÊN HOA

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

LỜI HAY Ý SÂUTÀI, SẮC, DANH, THỰC, THUỲ

CỦA NHIỀU THÊM LO NGHĨ

SẮC NHIỀU THÊM GIẢM HỶ

DANH NHIỀU THÊM ĐỐ KỴ

ĂN NHIỀU THÊM BỆNH LÝ

NGỦ NHIỀU THÊM MÊ SI


XIN ĐƯỢC GIẢI THÍCH NHƯ SAU :