Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500. Nam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�t

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

KHÔNG THẤY LỖI NGƯỜIHỎI : 
Thưa thầy, thầy cho con hỏi ạ :
Trong Đạo Phật nói không nhìn lỗi, nói lỗi của người, chỉ nhìn lỗi chính mình thôi. Như vậy mình thấy người ta có lỗi mình cũng mặc kệ và không nhắc nhở ạ. Thầy giải thích cặn kẽ ý giúp con ?
TRẢ LỜI : 

BÁT LIÊN HOA

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

LỜI HAY Ý SÂUTÀI, SẮC, DANH, THỰC, THUỲ

CỦA NHIỀU THÊM LO NGHĨ

SẮC NHIỀU THÊM GIẢM HỶ

DANH NHIỀU THÊM ĐỐ KỴ

ĂN NHIỀU THÊM BỆNH LÝ

NGỦ NHIỀU THÊM MÊ SI


XIN ĐƯỢC GIẢI THÍCH NHƯ SAU :