Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500. Nam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�t

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

HIỂU VỀ TRÁI TIM
Kết quả hình ảnh cho TÁC PHẦM HIỂU VỀ TRÁI TIM

TÁC GIẢ SÁCH " HIỂU VỀ TRÁI TIM" : THẦY  MINH NIỆM
HIỆN TẠI CÓ 50 BÀI ĐỌC TRONG QUYỂN SÁCH " HIỂU VỀ TRÁI TIM" DO THẦY MINH NIỆM VIẾT, ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA GIỌNG ĐỌC CỦA CÁC NGHỆ SĨ VIỆT NAM

NẾU MỞ YOUTUBE NGHE SẼ DỄ DÀNG HƠN VÀ NGHE ĐƯỢC TIẾP 49 BÀI CÒN LẠI 


Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

VÌ SAO TÔI ĂN CHAY

          

          Ăn chay là việc thật ra rất dễ làm nếu bạn hiểu ý nghĩa của tình yêu thương loài vật và môi trường sống của chính bạn và của mọi người.