Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

ĐỐI DIỆN VỚI ĐAU KHỔCÁC PHÁP DUYÊN SINH KHÔNG THẬT
HỎI ĐÁP PHẬT HỌC


.

HÃY SỐNG VÀ CƯ XỬ VỚI NHAU BẰNG TÂM VÀ TÌNH

Người ta khi mới sinh ra đều tốt. Rồi sau đó do tác động và ảnh hưởng của môi trường sống và sự tu rèn khiến bản chất biến đổi theo: tốt, xấu, thiện, ác, trung, gian... xuất hiện đan xen nhau. 
 
" Nhân chi sơ, tính bản thiện " 


BÀN THÊM VỀ THẬP MỤC NGƯU ĐỒ


LÝ LUẬN THIỀN TÔNG TRONG THẬP MỤC NGƯU ĐỒ

Các bức tranh chăn trâu được sáng tạo từ thời nhà Tống ở Trung Quốc (960 – 1279). Ngay từ ban đầu nó đã được xem như là những bức họa tiêu biểu, trình bày về tinh hoa Phật giáo Thiền tông – Trung Hoa. Mười bức tranh Thập mục Ngưu đồ của Thiền tông tương ứng với quá trình hành đạo của một người phát nguyên đạt đến sự giác ngộ và bên trong nó ẩn giấu những tinh hoa của Phật giáo Đại thừa.

Lược Ý Thiền Và Hoạ Trong Ý Thiền Phật Giáo Bắc Truyền
Khi Thiền sư hoạ sĩ dâng tràn cảm xúc cũng là lúc thế giới được hiển bày, tịch tịnh của thiên nhiên, trầm hùng của sông núi, sự kiều diễm của nhân sinh hay khổ đau của nhân thế, tất cả theo từng cảm xúc của nét bút, tâm tư của những gam màu chấm phá của hoạ sư dần dần ảnh hiện, và khi tất cả tâm tư cũng như cảm xúc đều dừng lại là lúc đó một tác phẩm hội hoạ được hình thành.

Hình tượng Ngựa trong Thiền học Việt Nam thời Lý-Trần

Ngựa là một trong số các con vật được con người thuần dưỡng rất sớm nên đã có...
GN Xuân - Ngựa là một trong số các con vật được con người thuần dưỡng rất sớm nên đã có những gắn bó thân thiết với đời sống xã hội của loài người, đóng góp nhiều vào tiến trình văn minh của nhân loại.
1.jpg 

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

HÃY SỐNG CHO ĐÚNG NGHĨA

Dù bạn là ai, bạn vẫn có thể dành chút thời gian nghe bài giảng này để ...ngẫm và nhìn lại chính mình.