Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

HIỂU VỀ TRÁI TIM


Kết quả hình ảnh cho TÁC PHẦM HIỂU VỀ TRÁI TIM

TÁC GIẢ SÁCH " HIỂU VỀ TRÁI TIM" : THẦY  MINH NIỆM
HIỆN TẠI CÓ 50 BÀI ĐỌC TRONG QUYỂN SÁCH " HIỂU VỀ TRÁI TIM" DO THẦY MINH NIỆM VIẾT, ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA GIỌNG ĐỌC CỦA CÁC NGHỆ SĨ VIỆT NAM

NẾU MỞ YOUTUBE NGHE SẼ DỄ DÀNG HƠN VÀ NGHE ĐƯỢC TIẾP 49 BÀI CÒN LẠI 


1 nhận xét: