Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500. Nam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�tNam M� Đạo Tr�ng Hội Thượng Phật Bồ T�t

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

TRANH PHẬT GIÁO CỦA THẦY THÍCH NHUẬN THƯỜNG

tranhNhuanThuong-TuBi

Hàm tiếutranhNhThuong-ngonluatubi

Lửa từ bi

tranhNhuanThuong-binhvahoa

Bình và Hoa

tranhNhuanThuong-buocchananlac

Vườn thiền

tranhNhuanThuong-coinguon

Cội nguồn

tranhNhuanThuong-dautichxua

Có và Không

tranhNhuanThuong-Loikinh

Lời kinh (click vào ảnh để xem ảnh lớn)

tranhNhuanThuong-phongsanh

Phóng sinh

tranhNhuanThuong-phuongtien

Phương tiện và cứu cánh

tranhNhuanThuong-sutoBoDeDatMa

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

tranhNhuanThuong-TamBao

Tam bảo

tranhNhuanThuong-thienquan

Thiền quán

tranhNhuanThuong-tinhhoathantamcopy

Tẩy tâm

tranhNhuanthuong-Tinhkhietnhuhoasen

Tượng chân dung Phật

tranhNhuanThuong-tinhlang

Quán chiếu

tranhNhuanThuong-tubihyxa

Hỷ xả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét