Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

TRANH PHẬT GIÁO CỦA THẦY THÍCH NHUẬN THƯỜNG

tranhNhuanThuong-TuBi

Hàm tiếutranhNhThuong-ngonluatubi

Lửa từ bi

tranhNhuanThuong-binhvahoa

Bình và Hoa

tranhNhuanThuong-buocchananlac

Vườn thiền

tranhNhuanThuong-coinguon

Cội nguồn

tranhNhuanThuong-dautichxua

Có và Không

tranhNhuanThuong-Loikinh

Lời kinh (click vào ảnh để xem ảnh lớn)

tranhNhuanThuong-phongsanh

Phóng sinh

tranhNhuanThuong-phuongtien

Phương tiện và cứu cánh

tranhNhuanThuong-sutoBoDeDatMa

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

tranhNhuanThuong-TamBao

Tam bảo

tranhNhuanThuong-thienquan

Thiền quán

tranhNhuanThuong-tinhhoathantamcopy

Tẩy tâm

tranhNhuanthuong-Tinhkhietnhuhoasen

Tượng chân dung Phật

tranhNhuanThuong-tinhlang

Quán chiếu

tranhNhuanThuong-tubihyxa

Hỷ xả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét